Are you talkin´ to me!?

1996 / Nikolaj Kunsthal / installation view

Download (1055 x 1600)